Bìm Bịp Kêu Tiếng Bìm Bịp Mồi Chuẩn Free Mp3 Download

Tiếng Chim Bìm Bịp Kêu Mồi Chuẩn Rõ Có Link Mp3 Tải Về Miễn Phí Free Mp3 Download Tiếng Chim Bìm Bịp Kêu Mồi Chuẩn Rõ Có Link Mp3 Tải Về Miễn Phí.mp3
TiẾng Chim BÌm BỊp MỒi ChuẨn MỚi NhẤt 2019 P1 Free Mp3 Download TiẾng Chim BÌm BỊp MỒi ChuẨn MỚi NhẤt 2019 P1.mp3
Tiếng Bìm Bịp Tiếng Chim Bìm Bịp Cóc Chuẩn Free Mp3 Download Tiếng Bìm Bịp Tiếng Chim Bìm Bịp Cóc Chuẩn.mp3
Tiếng Chim Bìm Bịp Mồi Kêu Chuẩn Nhất Hay Dùng để Bẫy 2018 Free Mp3 Download Tiếng Chim Bìm Bịp Mồi Kêu Chuẩn Nhất Hay Dùng để Bẫy 2018.mp3
Tiếng Chim Bìm Bịp Mồi Chuẩn Mp3 Free Mp3 Download Tiếng Chim Bìm Bịp Mồi Chuẩn Mp3.mp3
Tiếng Chim Bìm Bịp Mồi P2 Free Mp3 Download Tiếng Chim Bìm Bịp Mồi P2.mp3
Tiếng Bìm Bịp Mồi Tiếng Bìm Bịp Mái Gọi Bạn Tình Mùa Sinh Sản Free Mp3 Download Tiếng Bìm Bịp Mồi Tiếng Bìm Bịp Mái Gọi Bạn Tình Mùa Sinh Sản.mp3
TiẾng BÌm BỊp KÈm TiẾng NhÁi KÊu✅ DÙng ĐỂ BẪy ThÒng ✅ MiỄn PhÍ Free Mp3 Download TiẾng BÌm BỊp KÈm TiẾng NhÁi KÊu✅ DÙng ĐỂ BẪy ThÒng ✅ MiỄn PhÍ.mp3
Tiếng Bìm Bịp Mồi Chuẩn Mới Nhất Free Mp3 Download Tiếng Bìm Bịp Mồi Chuẩn Mới Nhất.mp3
Tiếng Bìm Bịp Mồi Chuẩn Mới Nhất 2019 Lương Văn Thuyết Free Mp3 Download Tiếng Bìm Bịp Mồi Chuẩn Mới Nhất 2019 Lương Văn Thuyết.mp3
Tiếng Chim Bìm Bịp Mồi Kết Hợp Tiếng Nhái Dùng Kích Bổi Hay Nhất Free Mp3 Download Tiếng Chim Bìm Bịp Mồi Kết Hợp Tiếng Nhái Dùng Kích Bổi Hay Nhất.mp3
Tiếng Bìm Bịp Kết Hợp Tiếng Nhái Bẩy Bìm Bịp Tiếng Nhái Free Mp3 Download Tiếng Bìm Bịp Kết Hợp Tiếng Nhái Bẩy Bìm Bịp Tiếng Nhái.mp3
Tiếng Nhái Và Bịp Mái Mồi Cực Chuẩn Và Rõ Mới Nhất Âm Thanh Kích Thích Bịp Cực Nhanh Free Mp3 Download Tiếng Nhái Và Bịp Mái Mồi Cực Chuẩn Và Rõ Mới Nhất Âm Thanh Kích Thích Bịp Cực Nhanh.mp3
Tiếng Chim Bìm Bịp Mồi Chuẩn 2019 Free Mp3 Download Tiếng Chim Bìm Bịp Mồi Chuẩn 2019.mp3
Tiếng Bìm Bìp Mồi Kêu Chuẩn Để Kích Bổi Hoàng Thắng Free Mp3 Download Tiếng Bìm Bìp Mồi Kêu Chuẩn Để Kích Bổi Hoàng Thắng.mp3
Tiếng BÌm BỊp MỒi Chuẩn TiẾng NhÁi File Mp3 Free Free Mp3 Download Tiếng BÌm BỊp MỒi Chuẩn TiẾng NhÁi File Mp3 Free.mp3
Tiếng Bìm Bịp Gọi Bầy Không Lẫn Tạp âm Gọi Cực Chuẩn Vua Rừng Cát Bà Free Mp3 Download Tiếng Bìm Bịp Gọi Bầy Không Lẫn Tạp âm Gọi Cực Chuẩn Vua Rừng Cát Bà.mp3
Tiếng Chim Bìm Bịp Mồi Chuẩn Mới Nhất 2019 Free Mp3 Download Tiếng Chim Bìm Bịp Mồi Chuẩn Mới Nhất 2019.mp3
TiẾng Chim BÌm BỊp KÊu TiẾng Chim MỒi ảnh Minh Họa Free Mp3 Download TiẾng Chim BÌm BỊp KÊu TiẾng Chim MỒi ảnh Minh Họa.mp3
Tiếng Chim Bìm Bịp Mồi Kêu Chuẩn Mới Nhất Free Mp3 Download Tiếng Chim Bìm Bịp Mồi Kêu Chuẩn Mới Nhất.mp3
Tiếng Chim Bìm Bịp Mồi Chuẩn The Sound Of The Sting Standard Bait Free Mp3 Download Tiếng Chim Bìm Bịp Mồi Chuẩn The Sound Of The Sting Standard Bait.mp3
Tiếng Chim Bìm Bịp Mồi Kêu Chuẩn Không Tạp âm 2019 Free Mp3 Download Tiếng Chim Bìm Bịp Mồi Kêu Chuẩn Không Tạp âm 2019.mp3
đã đánh Thực Tế Tiếng Bìm Bịp Mồi Chuẩn Và Mới Nhất File Mp3 Free Free Mp3 Download đã đánh Thực Tế Tiếng Bìm Bịp Mồi Chuẩn Và Mới Nhất File Mp3 Free.mp3
Cách Vực Chim Bìm Bịp Non Lên Chim Mồi Cách để Có Một Con Bìm Bịp Mồi đẹp đánh Lụp Free Mp3 Download Cách Vực Chim Bìm Bịp Non Lên Chim Mồi Cách để Có Một Con Bìm Bịp Mồi đẹp đánh Lụp.mp3
Bìm Bịp Kêu Tiếng Bìm Bịp Mồi Chuẩn Free Mp3 Download Bìm Bịp Kêu Tiếng Bìm Bịp Mồi Chuẩn.mp3
Tiếng Bìm Bịp Mồi Kèm Gà Con Và Nhái é Cách Bẫy Chim Bìm Bịp Tuyệt Chủng 100 Free Mp3 Download Tiếng Bìm Bịp Mồi Kèm Gà Con Và Nhái é Cách Bẫy Chim Bìm Bịp Tuyệt Chủng 100.mp3
Tiếng Chim Bìm Bịp Mồi Kêu Chuẩn Mới Free Mp3 Download Tiếng Chim Bìm Bịp Mồi Kêu Chuẩn Mới.mp3
Tiếng Chim Bìm Bịp Kêu âm Thanh Chuẩn Kích động đàn Free Mp3 Download Tiếng Chim Bìm Bịp Kêu âm Thanh Chuẩn Kích động đàn.mp3
Tiếng Bìm Bịp Mồi Cực Nhay Không Tạp Âm Anhquanmedia Free Mp3 Download Tiếng Bìm Bịp Mồi Cực Nhay Không Tạp Âm Anhquanmedia.mp3
Tiếng Bìm Bịp Kêu Chuẩn Cách Bẫy Chim Bìm Bịp đơn Giản Hiệu Quả Free Mp3 Download Tiếng Bìm Bịp Kêu Chuẩn Cách Bẫy Chim Bìm Bịp đơn Giản Hiệu Quả.mp3
Tiếng Bìm Bịp Chuẩn 2019 Samleng Stang Da Chhnam 2019 Free Mp3 Download Tiếng Bìm Bịp Chuẩn 2019 Samleng Stang Da Chhnam 2019.mp3
Tiếng Bìm Bịp Chuyên Dùng để Bẫy Mồi Giả Rất Chuẩn Nhé Mọi Người Free Mp3 Download Tiếng Bìm Bịp Chuyên Dùng để Bẫy Mồi Giả Rất Chuẩn Nhé Mọi Người.mp3
TiẾng BÌm BỊp MỒi Hay NhẤt BẬt LÀ KÊu LẠi VÀ MÒ ĐẾn LiỀn Free Mp3 Download TiẾng BÌm BỊp MỒi Hay NhẤt BẬt LÀ KÊu LẠi VÀ MÒ ĐẾn LiỀn.mp3
TiẾng BÌm BỊp MỒi ChuẨn NhẤt TiẾng BÌm BỊp MỒi Free Mp3 Download TiẾng BÌm BỊp MỒi ChuẨn NhẤt TiẾng BÌm BỊp MỒi.mp3
Tiếng Bìm Bịp Mồi Tiếng Nhái Mới Nhất Không Tạp âm Bẫy Là Dính Free Mp3 Download Tiếng Bìm Bịp Mồi Tiếng Nhái Mới Nhất Không Tạp âm Bẫy Là Dính.mp3
SONG COMMENTS
30 NGUYÊN TẮC GIAO TIẾP SẼ LÀM THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN 1. Hãy bỏ tật xấu cứ quen quen tí là nói năng bạt mạng đi. 2. Đổi ngay câu: “Bạn đã hiểu chưa” thành “Tôi nói có dễ hiểu không”. 3. Người ta nhắn tin nhất định phải trả lời, dù không muốn nói chuyện hay không biết nói gì cũng nên dùng biểu tượng hay dấu câu để diễn đạt khéo léo. Không trả lời tin nhắn không phải là cao giá lạnh lùng, mà là thiếu văn hóa. 4. Đừng nên dùng bí mật để lôi kéo bạn bè. 5. Tôi đã từng nhìn thấy một tay xăm hình đầy người nhường ghế trên xe bus, cũng đã từng nhìn thấy một tay mặc vest sang trọng bắt trộm chim trong công viên. Thời buổi này, ăn mặc đẹp đẽ lịch thiệp chưa chắc đã là quý ông, ăn mặc hở hang chưa chắc đã là gái gọi. Đừng trông mặt mà bắt hình dong. 6. Dùng "cảm ơn bạn" thay cho “cảm ơn”. Chỉ khác 1 chữ nhưng thành khẩn hơn rất rất nhiều. 7. Đừng nói bí mật cho gió, gió sẽ thổi nó đi khắp cánh rừng. 8. Những lời không nói được trước mặt người ta, thì cũng đừng nói sau lưng họ. 9. Một cô gái luôn cười tươi vui vẻ lúc nào cũng đáng yêu hơn một cô gái mặt như đưa đám cả ngày. 10. Chưa được họ cho phép thì đừng tự ý xem điện thoại của họ. 11. Một cô gái được các chàng trai yêu thích cũng chẳng nói lên được điều gì, nhưng một cô gái được rất nhiều bạn gái khen ngợi thì thật sự lợi hại. 12. Khi người khác ngủ thì biết im lặng. 13. Tuyệt đối đừng gặp gỡ bạn thân của người yêu mình, vì nếu cô bạn đó không thích bạn, thì hai bạn sẽ chia tay, mà cô bạn đó thích bạn hai người cũng vẫn sẽ chia tay. 14. Có chuyện gì thì phải nói ra, đừng chờ người ta tự hiểu, vì người ta không phải là bạn, không biết bạn nghĩ gì. Càng chờ sẽ càng thất vọng, đau lòng mà thôi, nhất là trong chuyện tình cảm. 15. Có hai dạng người đáng tin: Một là người sẵn sàng cho bạn vay tiền, hai là người luôn trả nợ bạn đúng hẹn. Đọc tiếp ở cmt nhà <3 Theo dõi @diem_doc nha ?? @diemdoc_fun ---------------------- #sách #diemdoc #sachhay #sáchhay #quotesviet #tríchdẫn #trichdan #suutam #quotesvn #vnquotes #quotesvietnames #học #vietquotes #dulich #thanhxuan #thanhxuân #goccongai #trichdansach #trichdanphim #trichdanhay #quotesviet #vietquote #saigon #yeu #giadinh #bạn #thương #tuoitre #hanhphuc
Năm 1968, tại tiểu bang Neveda nước Mỹ, có cô bé 3 tuổi tên là Edith một hôm chỉ vào chữ cái đầu tiên của chữ “OPEN” trên chiếc hộp đựng quà trong nhà mình, và nói với mẹ rằng đó là chữ “O’’. . Mẹ của cô bé rất ngạc nhiên nên hỏi, vì sao con biết được đó là chữ “O”? Edith trả lời là cô giáo ở trường dạy thế! . Thật không ngờ, người mẹ ngay lập tức viết đơn khởi kiện trường mầm non mà cô bé đang theo học. Lý do khởi kiện của bà mẹ làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc: đó là bà kiện trường mầm non đã tước đi khả năng tưởng tượng của Edith. Bởi vì khi chưa biết chữ “O”, con gái bà có thể nói “O” là mặt trời, là quả táo, là quả trứng gà…Nhưng sau khi trường mầm non dạy cô bé nhận biết đó là chữ “O”, thì Edith đã bị mất khả năng tưởng tượng này. Và bà mẹ đòi phí bồi thường tổn hại tinh thần cho con gái mình là 1000 USD. . Đơn kiện gửi lên tòa án đã làm cho toàn bộ tiểu bang Nevada vô cùng kinh ngạc và không ngừng tranh luận. Các thầy cô giáo của trường mầm non cho rằng bà mẹ này nhất định là bị điên. Những phụ huynh khác thì cho rằng bà mẹ này có chút chuyện bé xé ra to, ngay cả luật sư cũng không tán thành cách làm của thân chủ mình. Ba tháng sau, nằm ngoài dự đoán của mọi người, kết quả là trường mầm non thua kiện. Bởi vì toàn bộ thẩm phán viên của đoàn thẩm phán đều bị câu chuyện mà bà kể khi biện hộ cho con gái mình làm họ xúc động. . Câu chuyện bà kể và quá trình biện hộ trước tòa như sau: “Tôi đã từng đến ở một số nước ở Phương Đông du lịch. Một lần tôi ở trong một công viên, nhìn thấy 2 con thiên nga, một con bị cắt bỏ 1 cánh bên trái được thả ở cái hồ lớn; con kia thì còn nguyên vẹn không bị gì và được thả ở cái hồ nhỏ. Tôi hỏi nhân viên quản lý ở đó thì họ trả lời rằng: Làm như thế là để cho 2 con thiên nga này không bay đi mất. Con thiên nga bị mất cánh bên trái không thể bay vì không giữ được thăng bằng, còn con kia vì thả ở hồ nhỏ nên không đủ không gian để lấy đà bay. Lúc đó tôi vô cùng khiếp sợ, khiếp sợ sự thông minh của người Phương Đông. . {ĐỌC TIẾP TẠI COMMENT} ______ #sách #giadinh #sachhay #sáchhay #quotesviet #tríchdẫn #trichdan #suutam #quotesvn #vnquotes #quotesvietnames #học #vietquotes #dulich #thanhxuan #thanhxuân #goccongai #trich
#order #hanguc Kem cừu vs viên uống nhau thai cừu sẽ về vào thứ 2 tuần tới nha mng. Ngoài ra m còn nhận order những mặt hàng khác của úc nhé ạ. Các bạn cứ gửi ảnh, tên mặt hàng, m sẽ báo giá lun ạ, ko đảm bảo rẻ nhất thị trường nhưng đảm bảo 100% về nguồn gốc ạ. Mình chốt vào các ngày t7 trong tuần và hàng về vào t2 tuần sau nữa nhé ạ (tức là tầm 9 ngày ạ) ------------------- [ORDER ÚC] KEM DƯỠNG DA NHAU THAI CỪU LANOLIN 100g #kem cừu #199k #289k #đợt1 Thực sự loại kem này rất tốt và đã nổi tiếng lâu nhưng mình cũng ko dám mua vì trên thị trường rất nhiều hàng fake, giá rẻ giật mình lun. Bây h may mà chị họ mình du học Úc nên mình mới dám gom về dùng và order cho mng. Hàng ng nhà ở úc ra store mua và m cũng dùng nên cam đoan 100% về nguồn gốc sp ạ ???. Đợt này, mình nhận gom 4 loại kem cừu sau ạ: ?Loại 1 - Grape Seed Oil (Tinh chất hạt nho) - 199k Công dụng: Giúp da mịn màng, tràn đầy sức sống, đẩy lùi các dấu hiệu lão hoá, làm sáng và khoẻ da, cấp ẩm, bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường sống hàng ngày. ?Loại 2 - Vitamin E - 199k Công dụng: Giúp dưỡng ẩm, làm cho da không bị mất nước,bổ sung nước tức thì cho làn da, đặc biệt là làn da bị khô nhăn, Có tác dụng hạn chế tối đa hình thành các nếp nhăn mới cho da, làm se khít lỗ chân lông, tăng độ đàn hồi của da, giúp điều trị da khô, ngăn ngừa không cho da chảy xệ, giúp làn da đàn hồi tốt hơn nữa. ? Loại 3: SHEEP PLACENTA (nhau thai cừu) - 289k Công dụng: Chống nhăn,chống chảy xệ tăng cường độ đàn hồi, ngăn chặn sự lão hóa tối đa cho da, ngoài ra còn làm da mịn màng, giúp chống được những tác hại do thời tiết gây ra. Bên cạnh đó, sp còn có tác dụng chống nẻ tuyệt vời cho các bé yêu của bạn, và làm giảm ngay lập tức tình trạng nóng đỏ và ngứa ngáy do nẻ hay chứng chàm da gây nên cho trẻ. ? Loại 4 - Evening Primrose Oi (Tinh dầu hoa anh thảo) - 199k Công dụng: giúp bạn có một làn da tươi sáng, khoẻ mạnh, trắng sáng, các hoạt chất như collagen và tinh chất hoa anh thảo trong kem giúp cân bằng và tăng cường độ ẩm
?Kem dưỡng da Cien Q10 xách tay Đức CÓ CIEN " KHÔNG LO DA LÃO HOÁ" ?Giá : 4xx / cặp nhé. Lẻ 2xx/ hũ nhoa? Loại kem chống lão hoá, chống và trị nhăn TỐT và RẺ NHẤT trên đất nước xinh đẹp, về đến đâu là hết đến đấy ? ? ?KEM DƯỠNG CHỐNG LÃO HÓA NGÀY VÀ ĐÊM CIEN Q10 Từng “thi thố” với các anh tài như Clarins, Lancome và giành chiến thắng ở hạng mục " #KEM #DƯỠNG #CHỐNG #LÃO #HOÁ #TỐT #NHẤT " ???Dòng sản phẩm Q10 là niềm tự hào của hãng mỹ phẩm Cien. Đây là dòng kem chống lão hóa, chống nhăn hiệu quả bằng cách ngăn chặn triệt để các nguyên nhân làm lão hóa da. ???Ưu điểm của em nó: ?Tăng cường lượng Q10 riêng của da - hợp chất tự nhiên có tác dụng chống oxy hóa, chống nếp nhăn từ trong ra ngoài và đồng thời làm chậm sự xuất hiện của các nếp nhăn mới, giúp da đàn hồi, tươi trẻ. Q10 sẽ loại trừ các gốc tự do và kích thích tái sản sinh collagen, elastin. ?Sự kết hợp đặc biệt thích nghi bộ lọc UVA / UVB (SPF4) và Vitamin E giúp bảo vệ làn da của bạn chống lại sự lão hóa sớm. ?Đặc biệt kem dưỡng có chưa dầu hạt Macadamia - loại thảo dược tự nhiên được các hãng mĩ phẩm cao cấp vô cùng ưa chuộng ➡️ Có tác dụng tạo độ ẩm tự nhiên cho da, tăng cường các dưỡng chất chống oxy hóa và acid béo giúp tái tạo tế bào, phục hồi, tạo độ bóng khỏe cho da ?Da vừa mướt mịn, sáng khỏe mà vẫn giữ được độ ẩm mượt mà cho mùa đông hanh khô sắp tới ?Sản phẩm không gây bít lỗ chân lông và hoàn toàn không chứa các thành phần gốc paraben. Khả năng lành tính, an toàn đã được các chuyên gia da liễu công nhận ☀️Kem ngày có chỉ số chống năng SPF30 dịu nhẹ, an toàn, bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, ngăn lão hóa do ánh sáng gây ra ?️Kem đêm tăng cường độ ẩm chuyên sâu vì ban đêm là thời điểm da hấp thụ dưỡng chất hiệt quả nhất
#SET TRỊ MỤN #30 DAY #MURAD ❗️❗️ HÀNG CÓ SẴN ??Dùng chưa hết set đảm bảo đã hết mụn và mụn không quay trở lại? ————————— ?? Bao gồm: 1️⃣. #Sữa_Rửa_Mặt Trị Mụn Clarifying Cleanser : làm sạch và bảo vệ da chống khuẩn trong nhiều giờ liền. 92% người sử dụng đã cho biết kết quả giảm mụn rõ rệt chỉ sau thời gian rất ngắn. 2️⃣. #Kem Trị Mụn Tầng Sâu Acne Clearing Solution: - Sản phẩm có chứa 0.5% Salicylic Acid có công dụng kiểm soát lượng dầu thừa trên da, đồng thời loại bỏ các bã nhờn gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây mụn giúp điều trị mụn cũ và ngăn ngừa mụn mới hình thành. . - Thành phần của em ấy còn chứa chiết xuất cúc la mã, cam thảo, tinh dầu tràm trà và hỗn hợp các Vitamin giúp làm dịu những vùng da mẩn đỏ, giảm thiểu tình trạng da bị kích ứng. . 3️⃣. #Kem_Dưỡng Kiểm Soát Dầu Oil-Control Mattifier SPF 15 PA++: - Kem dưỡng da Oil-Control Mattifier SPF 15 giúp giảm dầu và sạch trong suốt 8 giờ - Hỗn hợp kiểm soát dầu Oil-Control Complex giúp điều tiết việc sản sinh dầu đồng thời giữ độ ẩm cần thiết cho da. - Chiết xuất từ Vỏ Cây Liễu giúp kiểm soát mụn và làm sạch da - Chiết xuất từ Argan Extract giúp da mượt và mềm hơn - Bảo vệ da chống lại tia UVA/UVB . 4️⃣. #Kem_Dưỡng_Ẩm Không Chứa Dầu - Skin Perfecting Lotion: - Kem giữ ẩm không dầu giúp tái cấu trúc lại bề mặt da bằng việc kiểm soát dầu, làm nhỏ lỗ chân lông và tinh khiết da - Chiết xuất từ Tảo Biển và Queen of Meadow thẩm thấu vào da giúp làm sạch lỗ chân lông và giảm nhạy cảm. . 5️⃣. #Gel Chấm Mụn Rapid Relief Acne Spot Treatment : #7.5ml - Gel trị mụn trong 4 giờ với công thức chứa hoạt chất Salicylic Acid có khả năng “triệt tiêu” hầu hết các loại mụn từ thông thường như mụn trứng cá, mụn bọc đến các loại mụn cứng đầu và khó điều trị như mụn viêm sưng chỉ trong một thời gian ngắn; đồng thời giảm tấy đỏ cấp kỳ trong vòng 4 giờ. . - Đây là sản phẩm vô cùng hoàn hảo dành cho những người đang tìm kiếm giải pháp điều trị mụn cấp tốc nhưng chuyên sâu.
?αpríl shσwєrs-prσlєtєr Diary: #002 From: L To: H Mình nghĩ ở page này, bạn ấy cũng sẽ không đọc được vì page này mới lập nên chưa nhiều người biết. Cậu biết đấy, cậu và tớ cùng học chung lớp, chung mái trường tên là thcs Sơn Tây nhưng không hiểu sao mà chúng ta vẫn chưa về cùng 1 team hay gọi là 1 cặp? Cậu hay bị gán ghép với bạn T, tớ không biết cậu có thích bạn ý không. Tớ muốn nói là tớ thích cậu. Và sẽ mãi là nghi thế. Bestfriend mà thành friendzone thì rất tệ, nhưng cũng rất vui. Vì không ai hiểu cậubhown tớ. Cậu share tất cả bí mật của cậu cho tớ. Tớ vui lắm. Năm nay lớp cuối cấp rồi, cũng không còn nhiều tgian nên cậu ôn thi đi, tớ sẽ biến cậu thành động lực cho tớ thi. #jazz #jazzhiphop #jazzhiphopbeat #jazzmusic #aesthetic #lofihiphop #lofimusic #vintage #soft #softaesthetic #softmusic #minimalism #style
?σmσídє ín mч gαrdєn-luvвírd Diary: #008 From: me To: you Cậu này, chúng ta làm bạn thân được hai năm, cậu và tớ chia sẻ rất nhiều bí mật với nhau, luôn chơi cùng nhau và ai cũng ghép cho là 1 cặp đang yêu nhau nữa. Tớ biết cậu chưa phải lòng ai nhưng đều gắn ghép cậu với người khác và tớ biết là cậu ghét bị gán. Tớ làm thế cũng là vì tớ đã thích cậu đc 1 năm rồi. Không biết từ lúc nào mà tớ đã bị say gương mặt của cậu, say tiếng nói trầm của cậu, say những hành động cậu làm cho tớ, say cả những lúc cậu buồn, vui. Nhưng cậu yên tâm, tớ không muốn phá hủy tình bạn này. Friendzone cũng thích mà. Nghe cậu kể về drama, feeling và bị cậu trêu nữa. Tất cả mình rất quý trọng 1 phần của thanh xuân này. Vui nhất là cậu bắt tớ vào nick cậu để từ chỗi những cô gái đã thích cậu. Tớ chỉ mong tình bạn này mãi mãiiii không bị phá vỡ. Quý cậu cựccccc.? #jazz #jazzhiphop #jazzhiphopbeat #jazzmusic #aesthetic #lofihiphop #lofimusic #vintage #soft #softaesthetic #softmusic #minimalism #style
“Ngày Lang Thang" đi cafe ở những quán quen bắt gặp "Cô Gái Bàn Bên". "Mơ" nàng sẽ đến "Ghé Thăm", hai người cùng nhau ngồi "Dưới Hiên Nhà" lặng nghe "Mưa Trên Những Mái Tôn". “Cho Em Một Ngày" chuẩn bị, rồi "Ta Và Nàng" bắt "Chuyến Xe" cùng "Đưa Nhau Đi Trốn" để "Đi Theo Bóng Mặt Trời" và "Nhìn" những "Âu Lo" tan biến. Chúng ta cùng kiếm “Ngày khác lạ” để rồi “Ta cứ đi cùng nhau” Hai người cùng thề non hẹn biển, ai không giữ lời sẽ bị "Quạ bắt diều hâu tha", nhưng “Đố Em Biết Anh Đang Nghĩ Gì”. Anh sắp xếp lại những thứ “Lộn Xộn” và mạnh dạng thốt lên “Anh Đếch cần gì nhiều ngoài em”. Nhưng "anh chỉ là thằng nhóc chân anh không mang giày, đầu anh chưa nghĩ quá nhiều điều sâu xa", quạ và diều hâu đang xà xuống, phút cuối anh thốt lên "Trời Ơi Con Chưa Muốn Chết" #photographer #danang #mycity #instatraveling #trip #travelphoto #photooftheday #vietnam #traveltheworld #young #enjoy #photography #travelblogger #travelwithme #traveling #camping #bikerjacket #biker #young #beach #beachparty #beach #followme #danangcity #denvau #haivanpass #travel #namo
Khung gọng kính thì sợi CARBON được mệnh danh “ Siêu vật liệu ” với những ưu điểm vật lý mỏng, nhẹ, chịu lực và chịu nhiệt tốt, cứng gấp 2 và chịu tải gấp 5 lần thép … Tròng kính thì tiên phong công nghệ mới với tên gọi là CHROMANCE giúp điều chỉnh hình ảnh, cảnh vật xung quanh về đúng màu sắc, chặn hoàn toàn các tia UV … Cái gì cũng đỉnh cũng nhất hết thì bao sao mà không rung động rung tay khi được cầm chiếc mắt kính RAYBAN CARBON CHROMANCE RB8319CH 9075/J0 chứ ! Cứ toàn những mẫu đẹp độc lạ hiếm có như thế này, thì hỏi sao hàng mới về là hết ngay … Càng lúc khách càng đông càng quá tải, Mắt kính Việt cũng không biết trữ bao nhiêu cho đủ, khi số lượng hàng mới nhập kho lúc mỗi tăng, đợt hàng sau luôn cao hơn đợt trước ! Mắt kính Việt tự hào là một trong rất ít cửa hàng mắt kính chính hãng tại Việt Nam được không chỉ khách trong nước mà rất đông đảo lượng khách hàng bạn bè Quốc Tế yêu thích như: Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Canada, Úc, New Zealand, Đức, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan, UAE , Kuwait, Jamaica, Israel … Đây là niềm vinh dinh dự rất lớn cho Mắt kính Việt, các bạn Quốc Tế khi đến đều được chúng tôi vui vẻ phục vụ hết mình bằng cái tâm nghề, không phân biệt vùng miền đất nước và qua đó cũng muốn gửi đến các bạn thông điệp rằng: “ Một đất nước Việt Nam hoà bình, hiếu khách và an toàn nhất Thế Giới ”. Bất cứ cái gì Bạn cần Mắt kính Việt đều có, chưa có khó khăn nào có thể cản bước được chúng tôi bởi “ Tâm nghề ” là Động lực – Sức mạnh, là Chữ tín – Niềm tin giúp gắn kết giữa Mắt kính Việt và Quý Khách Hàng gần xa. Mắt kính Việt, chuyên hàng hiệu chính hãng. Website: www.raybanchinhhang.vn Địa chỉ: 83 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. 462/14 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh. 190/31M Phan Văn Trị, phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh. 16 hẻm 16 ngõ 387 Vũ Tông Phan, Quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội. Hotline: 097.4444.997 – 093.34567.09 – 091.8888.515 #matkinhviet #matkinhrayban #raybanchinhhang #raybanaviator #raybanwayfarer #rayban2019 #matkinhchinhhang #gongkinhrayban #trongkinhrayban #raybanauthentic #baohanhrayban #matlkinhluxita #raybanusa #raybanitlay #raybanblaze
Đáng tiếc Shin không thể cứu được cậu lẫn em gái mình. Misae (cùng tên với nhân vật người mẹ trong truyện), bà đã rất sốc vì mất đi hai đứa con cùng một lúc. Bà bắt đầu dùng bút chì màu vẽ ra những bức tranh của bà và 2 đứa con để lấp đầy nỗi đau của mình. Câu chuyện đã truyền cảm hứng cho tác giả Yoshito Usui sáng tác ra bộ truyện này. Có lẽ thế mà bộ truyện mang tên "Shin Cậu Bé Bút Chì (Crayon Shin Chan) chăng? Chuyện buồn vẫn tiếp diễn khi tác giả mất trong một chuyến đi bộ đường dài ở tỉnh Gunma khi chưa kịp hoàn thành bộ truyện. Shin Cậu Bé Bút Chì đã mang nhiều tiếng cười đến đọc giả nhưng rất ít người biết được câu chuyện đầy bi kịch đằng sau đó. Nguồn: nehub.vn _____________ #Quạtquạcollection #Shin #cậubébútchì #anime #comics #quạchémgió #phimHoạtHình #hoạthình #japan #fact #moviefacts #bạncóbiết

DMCA | CONTACT | TOS